0 Aydin Z. liked the video - ESP M-II Camo Series riff showdown
Keivan S.Z Aydin Z. liked the comment - Aydin Zahedi: "Resurgence"
Kiavash S. Aydin Z. liked the comment - Aydin Zahedi: "Resurgence"
Grant Burns Aydin Z. liked the comment - Aydin Zahedi: "Resurgence"
Kjetil (GRIM) Remen Aydin Z. liked the comment - Aydin Zahedi: "Resurgence"
Square Aydin Z. liked the video - Aydin Zahedi: "Resurgence"
0 Aydin Z. liked the video - Burnt City - Resurgence