Iarovoi D.

Iarovoi D. voted on the poll Which guitar model do you prefer?

2013-11-26 21:21:00 UTC
Iarovoi D. voted EC Series
Vote on poll
Iarovoi D.

Iarovoi D. became friends with Travis L.

2013-11-26 21:19:06 UTC
Iarovoi D.

Iarovoi D. joined the group Guitar Players

2013-11-26 21:18:43 UTC
Iarovoi D.

Iarovoi D. posted a comment on the photo ESP Family 2

2013-11-26 21:17:36 UTC
badas collection man !!......MORE »
Iarovoi D.

Iarovoi D. updated his profile

2013-11-26 20:10:26 UTC